м. Вінниця,   вул. Айвазовського, 26
 тел.: (0432) 53-94-92, 53-95-04
:  exkavacia@mail.ru,  exkavacia@ukrpost.ua

             
 
 

Новини

Загальні збори акціонерного товариства 2018 р. - Річна інформація акціонерного товариства за 2017 р.
Повідомлення про Річну інформацію акціонерного товариства за 2017 рік
Особлива інформація акціонерного товариства за 2018 рік
Особлива інформація за 2018 рік емітента (відомості про прийняття рішення про виплату дивідентів)

Статті

Виконуємо роботи
Земляні та будівельні роботи по м.Вінниця, Вінницькій обл. та Україні
Надаємо послуги
Послуги - Ремонт та обслуговування будівельної техніки м.Вінниця, Вінницька обл.

 

30.01.2018 р.

26.12.2017

Приватне акціонерне товариство Укрекскавація

(код ЄДРПОУ 33088925, місцезнаходження: 21022, місто Вінниця, вулиця Айвазовського, будинок 26,

адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного -  www.exkavacia.com  , тел. (0432)53-94-92)

Шановний акціонере!

 

30 січня 2018 року о 15 00год. скликаються позачергові загальні збори акціонерів Товариста за адресою: 21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Айвазовського, будинок 26, актова зала Товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах товариства: з 1400до 1450 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  на 24 годину 24.01.2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- паспорт або документ, що його заміняє;

- представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника..

 

Відповідно до вимоги Закону України «Про депозитарну систему України» акції власника, який не уклав  договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

 

Проект ПОРЯДку ДЕННого

 

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

3. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства “Укрекскавація”  шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрекскавація”.

4. Прийняття рішення про призначення Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства “Укрекскавація”.

5. Прийняття рішення про порядок і умови здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства “Укрекскавація” у Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрекскавація”.

6. Прийняття рішення про порядок та строки пред'явлення вимог кредиторів.

7. Затвердження порядку, строків та умов обміну акцій Приватного акціонерного товариства “Укрекскавація”, що припиняється шляхом перетворення, на частки в статутному капіталі правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрекскавація”, що створюється шляхом перетворення.

8. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Приватного акціонерного товариства “Укрекскавація”, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства “Укрекскавація” шляхом перетворення.

9. Затвердження Плану перетворення Приватного акціонерного товариства “Укрекскавація”.

10. Встановлення порядку і строків припинення Приватного акціонерного товариства “Укрекскавація”.

 

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: місто Вінниця, вулиця Айвазовського, будинок 26, приймальна, а в день зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний – Левчук Михайло Григорович, тел.(0432)53-94-92.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  www.exkavacia.com .

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного позачергових загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада ПрАТУкрекскавація

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 2018 р.