м. Вінниця,   вул. Айвазовського, 26
 тел.: (0432) 53-94-92, 53-95-04
:  exkavacia@mail.ru,  exkavacia@ukrpost.ua

             
 
 

Новини

Загальні збори акціонерного товариства 2018 р. - Річна інформація акціонерного товариства за 2017 р.
Повідомлення про Річну інформацію акціонерного товариства за 2017 рік
Особлива інформація акціонерного товариства за 2018 рік
Особлива інформація за 2018 рік емітента (відомості про прийняття рішення про виплату дивідентів)

Статті

Виконуємо роботи
Земляні та будівельні роботи по м.Вінниця, Вінницькій обл. та Україні
Надаємо послуги
Послуги - Ремонт та обслуговування будівельної техніки м.Вінниця, Вінницька обл.

 

30.04.2014 р.

30.04.2014

Спростування

ПрАТ "Укрекскавація" (код за ЄДРПОУ – 33088925) повідомляє про те, що у зв’язку зі самостійно виявленою технічною помилкою спростовується Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 22.04.2014 р., що було оприлюднене у загальнодоступній інформаційній базі Комісії 23.04.2014 року та на власному сайті http://www. exkavacia.com.

 

Достовірна інформація про зміну складу посадових осіб емітента розміщується одночасно зі спростуванням.

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:  Голова Правління ПрАТ "Укрекскавація" ШВИДКИЙ Василь Володимирович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Укрекскавацiя"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 21022, м.Вiнниця, вул.Айвазовського, 26

4. Код за ЄДРПОУ: 33088925

5. Міжміський код та телефон, факс: 0432539492 0432539508

6. Електронна поштова адреса: exkavacia@mail.ru

7. Повідомлення розміщено на сторінці: exkavacia.com

ІІ Текст повідомлення

Повідомляє про те, що у зв’язку зі самостійно виявленою технічною помилкою спростовується Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 22.04.2014 р. Достовірна інформація про зміну складу посадових осіб емітента розміщується одночасно зі спростуванням.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12 прийнято рiшення про припинення повноважень Барановського Михайла Iвановича в звязку з закiнченням термiну повноважень. Займав посаду протягом 3 рокiв.Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 0.0002% Паспорт СН 361600, виданий 03.12.1996, Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про припинення повноважень Гарника Вiктора Васильовича в звязку з закiнченням термiну повноважень. Займав посаду протягом 3 рокiв. Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 10.9957% Паспорт АА 406364, виданий 21.01.1997, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про припинення повноважень Дубровського Миколи Володимировича в звязку з закiнченням термiну повноважень. Займав посаду протягом 3 рокiв.Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 10.2663%. Паспорт АА 858458, виданий 20.10.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. прийнято рiшення про припинення повноважень Захарчука Михайла Романовича в звязку з закiнченням термiну повноважень. Займав посаду протягом 3 рокiв.Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 10.4471%. Паспорт АА 181889, виданий 18.04.1996, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про припинення повноважень Мартинюка Анатолiя Iлларiоновича в звязку з закiнченням термiну повноважень. Займав посаду протягом 3 рокiв.Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 9.1336%. Паспорт АА 318144, виданий 05.09.1996, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про обрання на посаду Голова наглядової ради Левчука Михайла Григоровича. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Голова Правлiння ПрАТ "Укрекскавацiя". Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 10.7194%. Паспорт АА 651382, виданий 05.01.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Обраний на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Дубровського Миколу Володимировича. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду виконроб ПрАТ "Укрекскавацiя". Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 10.2663%. Паспорт АА 858458, виданий 20.10.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Обраний на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Захарчука Михайла Романовича. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду виконроб ПрАТ "Укрекскавацiя". Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 10.4471%. Паспорт АА 181889, виданий 18.04.1996, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Обраний на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Наточеєву Оксану Леонiдiвну. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду: з 01.01.2009 р по 31.07.2012 р секретарь ПрАТ "Укрекскавацiя", з 01.08.2012 р по теперiшнiй час завiдуюча лабораторiєю ПрАТ "Укрекскавацiя". Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 0.1754%. Паспорт АВ 140837, виданий 31.07.2000, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Обрана на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Мартинюка Анатолiя Iлларiоновича. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду член Наглядової ради ПрАТ "Укрекскавацiя". Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 9.1336%. Паспорт АА 318144, виданий 05.09.1996, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Обраний на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про припинення повноважень Левчука Михайла Григоровича в звязку з закiнченням термiну повноважень. Займав посаду протягом 3 рокiв.Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 10.7194% Паспорт АА 651382, виданий 05.01.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про припинення повноважень Бахталовського Iгоря Миколайовича в звязку з закiнченням термiну повноважень. Займав посаду протягом 3 рокiв.Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 1.1349%. Паспорт АА 984836, виданий 07.06.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про припинення повноважень Швидкого Василя Володимировича в звязку з закiнченням термiну повноважень. Займав посаду протягом 3 рокiв.Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 11.5775%. Паспорт АА 724437, виданий 19.03.1998, Ленiнським РВ УМВС Украiни у Вiнницькiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про обрання на посаду Голова Правлiння Швидкого Василя Володимировича. Протягом останнiх 5 р займав посаду головний iнженер ПрАТ "Укрекскавацiя". Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 11.5775. Паспорт АА 724437, виданий 19.03.1998, Ленiнським РВ УМВС Украiни у Вiнницькiй обл. Обраний на 3 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Правлiння Гарника Вiктора Васильовича. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду iнженер ВТВ ПрАТ "Укрекскавацiя". Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 10.9957%. Паспорт АА 406364, виданий 21.01.1997, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Обраний на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Правлiння Бахталовського Iгоря Миколайовича. Протягом останнiх 5 р займав посаду головний механiк ПрАТ "Укрекскавацiя". Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 1.1349. Паспорт АА 984836, виданий 07.06.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Обраний на 3 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про припинення повноважень Гуменюка Михайла Васильовича в звязку з закiнченням термiну повноважень. Займав посаду протягом 3 рокiв.Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 1.7531%. Паспорт АА 440243, виданий 18.03.1997, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 р. протокол №12, прийнято рiшення про обрання на посаду голови Ревiзiйної комiсiї-ревiзор Гуменюка Михайла Васильовича. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду iнженер з ОП ПрАТ "Укрекскавацiя". Часткою в статутному капiталi емiтента володiє: 1.7531%. Паспорт АА 440243, виданий 18.03.1997, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Обраний на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правління ПрАТ "Укрекскавація"                                                                       В.В.Швидкий