м. Вінниця,   вул. Айвазовського, 26
 тел.: (0432) 53-94-92, 53-95-04
:  exkavacia@mail.ru,  exkavacia@ukrpost.ua

             
 
 

Новини

Загальні збори акціонерного товариства 2018 р. - Річна інформація акціонерного товариства за 2017 р.
Повідомлення про Річну інформацію акціонерного товариства за 2017 рік
Особлива інформація акціонерного товариства за 2018 рік
Особлива інформація за 2018 рік емітента (відомості про прийняття рішення про виплату дивідентів)

Статті

Виконуємо роботи
Земляні та будівельні роботи по м.Вінниця, Вінницькій обл. та Україні
Надаємо послуги
Послуги - Ремонт та обслуговування будівельної техніки м.Вінниця, Вінницька обл.

 

22.04.2014 р.

23.04.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Укрекскавацiя"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 21022, м.Вiнниця, вул.Айвазовського, 26

4. Код за ЄДРПОУ: 33088925

5. Міжміський код та телефон, факс: 0432539492 0432539508

6. Електронна поштова адреса: exkavacia@mail.ru

7. Повідомлення розміщено на сторінці: exkavacia.com

ІІ Текст повідомлення

За рішенням Загальних зборів акціонерів від 22.04.2014 р. (протокол №12 від 22.04.2014 р.) в зв’язку з закінченням терміну

ПРИПИНИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ:

1.       Голови наглядової ради – Барановського Михайла Івановича, відсоток акцій – 0,0002, паспорт – СН 361600, виданий 03.12.1996, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві

2.       Члена Наглядової ради – Гарника Вiктора Васильовича, відсоток акцій – 10.9957, паспорт – АА 406364, виданий 21.01.1997, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

3.       Члена Наглядової ради – Дубровського Миколи Володимировича, відсоток акцій – 10.2663, паспорт – АА 858458, виданий 20.10.1998, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

4.       Члена Наглядової ради – Захарчука Михайла Романовича, відсоток акцій – 10.4471, паспорт – АА 181889, виданий 18.04.1996, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

5.       Члена Наглядової ради – Мартинюка Анатолія Iлларiоновича, відсоток акцій – 9.1336, паспорт – АА 318144, виданий 05.09.1996, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

6.       Голови правління – Левчука Михайла Григоровича, відсоток акцій – 10.7194, паспорт – АА 651382, виданий 05.01.1998, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

7.       Члена Правління – Бахталовського Ігоря Миколайовича, відсоток акцій – 1.1349, паспорт – АА 984836, виданий 07.06.1999, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

8.       Члена Правління – Швидкого Василя Володимировича, відсоток акцій – 11.5775, паспорт – АА 724437, виданий 19.03.1998, Ленінським РВ УМВС Украіни у Вінницькій обл.

9.       Голови Ревiзiйної комiсiї-ревiзора – Гуменюка Михайла Васильовича, відсоток акцій – 1.7531, паспорт – АА 440243, виданий 18.03.1997, Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

ОБРАТИ:

1.       Голову наглядової ради – Левчука Михайла Григоровича, попередня посада – Голова Правлiння, відсоток акцій – 10.7194, паспорт – АА 651382, виданий 05.01.1998, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., на посаду особа обирається на 3 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.       Члена Наглядової ради – Дубровського Миколи Володимировича, попередня посада – член Наглядової ради, відсоток акцій – 10.2663, паспорт – АА 858458, виданий 20.10.1998, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., на посаду особа обирається на 3 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3.       Члена Наглядової ради – Захарчука Михайла Романовича, попередня посада – член Наглядової ради, відсоток акцій – 10.4471, паспорт – АА 181889, виданий 18.04.1996, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., на посаду особа обирається на 3 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4.       Члена Наглядової ради – Мартинюка Анатолія Iлларiоновича, попередня посада – член Наглядової ради, відсоток акцій – 9.1336, паспорт – АА 318144, виданий 05.09.1996, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., на посаду особа обирається на 3 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5.       Члена Наглядової ради – Наточеєву Оксану Леонiдiвну, відсоток акцій – 0.1754, паспорт – АВ 140837, виданий 31.07.2000, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., на посаду особа обирається на 3 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6.       Голову правління – Швидкого Василя Володимировича, попередня посада – Член Правлiння, відсоток акцій – 11.5775, паспорт – АА 724437, виданий 19.03.1998, Ленінським РВ УМВС Украіни у Вінницькій обл., на посаду особа обирається на 3 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

7.       Члена Правління – Бахталовського Ігоря Миколайовича, попередня посада – Член Правлiння, відсоток акцій – 1.1349, паспорт – АА 984836, виданий 07.06.1999, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., на посаду особа обирається на 3 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

8.       Члена Правління – Гарника Вiктора Васильовича, попередня посада – член Наглядової ради, відсоток акцій – 10.9957, паспорт – АА 406364, виданий 21.01.1997, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., на посаду особа обирається на 3 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

9.       Голову Ревiзiйної комiсiї-ревiзора – Гуменюка Михайла Васильовича, попередня посада – Голова Ревiзiйної комiсiї-ревiзор, відсоток акцій – 1.7531, паспорт – АА 440243, виданий 18.03.1997, Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл., на посаду особа обирається на 3 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правління ПрАТ "Укрекскавація"                В.В.Швидкий